Velkommen til psykolog i Hellerup – Praksis for Kognitiv Terapi, Hellerup!

Praksis for Kognitiv Terapi har eksisteret siden 2003, hvor vi var én af de første psykologpraksisser i Danmark, der havde særlig ekspertise indenfor behandling af OCD vha. kognitiv adfærdsterapi.

I 2017 udvidede vi praksissen med en afdeling i Hellerup, som til daglig varetages af psykolog Susanne Egeskov Davidsen.

Udover OCD kan du i Praksis for Kognitiv Terapi, Hellerup også modtage behandling for blandt andet angst og fobier, stress, depression, trikotillomani (tvangsmæssig hårudrivning) og dermatillomani (skin picking) – link

I Praksis for Kognitiv Terapi vægter vi det højt at dygtiggøre os psykologer i de nyeste, veldokumenterede behandlingsformer igennem kurser, videreuddannelse og supervision, således, at du er garanteret et forløb med behandling af høj kvalitet og med metoder, der er evidensbaserede. Psykologerne tilbyder både forløb med kognitiv adfærdsterapi og med metakognitiv terapi og rådgiver naturligvis gerne ifht hvad, der kunne være den mest effektive terapiform for dig såvel inden opstart som undervejs i dit terapiforløb.

Hvordan kan psykologerne hjælpe dig i Hellerup?

I Praksis for Kognitiv Terapi, Hellerup, modtager psykologerne klienter fra 16 år og opefter. Vores speciale er behandling af OCD, generaliseret angst, panikangst, socialfobi/social angst, præstationsangst, eksamensangst, depression, trikotillomani og dermatillomani/skin picking. Du er dog altid velkommen til at henvende dig omkring andre problematikker eller temaer, som du ønsker at arbejde med, så laver vi sammen en vurdering af, om vi kunne være det rigtige sted for dig. Du er også meget velkommen med mere almenpsykologiske problemstillinger; heriblandt kan nævnes lavt selvværd eller selvtillid, jalousi, svære livsvalg, utilfredshed på jobbet, assertionssætning, personlig udvikling og meget mere.

Vi tilbyder naturligvis også coachingforløb, hvis du ønsker det fremfor et mere terapeutisk forløb.

Læs mere om de forskellige behandlingsområder her

Mange mennesker, der overvejer at søge behandling hos en psykolog og opstarte et psykologforløb, oplever, at det er en jungle at finde rundt i de forskellige tilbud og terapiformer, ligesom man kan være i tvivl om det rigtige ord for dét, man tumler med. Uanset, om du har været i behandling før og ved præcis, hvad du har brug for, eller om du står i begyndelsen af processen med at søge behandling og har en masse spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe – viser det sig, at vi ikke har ekspertise til at hjælpe dig her i Praksis for Kognitiv Terapi, Hellerup, tager vi naturligvis altid gerne en samtale med dig om, hvor du så kan henvende dig, så du under alle omstændigheder bliver hjulpet godt videre – Kontakt psykologen i Hellerup her

Hvordan kommer jeg i behandling hos en psykolog i Hellerup?

Hvis du overvejer eller ønsker at bestille en tid til behandling hos en psykolog i Praksis for Kognitiv Terapi, Hellerup, er du velkommen til selv at ringe eller maile til os med henblik på tidsbestilling – du behøver ingen henvisning eller andet for at kunne bestille din første tid. Du er naturligvis også altid velkommen til at henvende dig, hvis du er i overvejelsesfasen og har spørgsmål, der skal afklares, inden du evt. vælger at bestille en tid. Det kan være alt fra praktiske spørgsmål om parkeringsmuligheder i nærheden eller spørgsmål til psykologens erfaring, kompetencer og terapiens indhold.

Når du kontakter Praksis for Kognitiv Terapi i Hellerup første gang, vil psykologen, du taler med, bede dig ganske kort at fortælle, hvad du ønsker hjælp til i et evt forløb. Det gør vi, så vi kan være sikre på, at vi er det rigtige sted med de rette kompetencer til at hjælpe dig.

Vi lægger en stor værdi i at vende tilbage hurtigt, når du kontakter praksissen, så du hurtigst muligt kan få svar på dine spørgsmål, afklare om du ønsker at bestille tid og blive oplyst om, hvornår der er ledige tider at få.

Når du bestiller en tid hos os, binder du dig naturligvis ikke til et længere forløb – du har altid muligheden for at stoppe forløbet, når du ønsker det eller pausere forløbet, hvis der er anden behandling eller andre livsomstændigheder, der nødvendiggør det. Ligeledes er man altid velkommen til at genhenvende sig efter endt forløb, hvis man igen har brug for psykologhjælp og ønsker at bestille ny tid.

Psykologen i Praksis for Kognitiv Terapi i Hellerup har ikke overenskomst med sygesikringen, så du kan ikke anvende en lægehenvisning hos os. Derimod fakturerer vi gerne forsikringsselskaber, hvis du har en helbredsforsikring, der kan dække dit forløb, ligesom vi naturligvis gerne indberetter dine timer til danmark, såfrem du ønsker dét.

Hvor langt er et forløb hos en psykolog i Hellerup?

Mange spørger inden opstart, hvor mange timer, der er brug for til behandling at deres lidelse eller problematik. Som psykologer er vi altid forsigtige med at sige et specifikt tal, da der er store individuelle forskelle på, hvor mange psykologtimer, man har behov for. Antallet afhænger bl.a af, hvilken problematik, man arbejder med, hvor svært ramt man er, samt om hvorledes ens øvrige livsomstændigheder enten støtter eller udfordrer ens muligheder for at arbejde videre med de terapeutiske indsatser imellem psykologtimerne.

Når du har været hos din psykolog en gang eller to, vil hun bedre kunne give et estimat i forhold til et realistisk timeforbrug, og du er altid velkommen til at tage emnet op med din psykolog.

Hvordan foregår et forløb en psykolog hos Praksis for Kognitiv Terapi, Hellerup?

I privat praksis har vi den fordel, at terapien og terapiforløbet kan tilpasses netop til dig og dine individuelle behov. Som psykologer arbejder vi ikke efter en manual men skaber et forløb, hvor vi tager udgangspunkt i, hvad lige du har brug for. På samme måde ligger timerne heller ikke efter et fast skema men med intervaller, du selv aftaler fra gang til gang med din psykolog. I begyndelsen af et forløb er det altid en fordel for effekten af terapien, at der ikke går for længe imellem hver session, og vi anbefaler ca. en uge imellem hver tid i denne fase af forløbet. Dette gør vi blandt andet fordi, man så er sikret at kunne komme forholdsvist hurtigt fra den indledende afdækning af problematikken eller temaet og videre til den egentlige behandling. Derudover sikrer de korte intervaller med tiderne, at man hurtigt får fulgt op og justeret på de øvelser og hjemmeopgaver, der ligger imellem terapitimerne, så vi sikrer os, at de planlægges og udføres på en måde, der giver dig det størst mulige udbytte af din terapi.

Du er naturligvis altid velkommen til at drøfte det med din psykolog, hvis du ikke har mulighed for at lægge terapitimerne så tæt på hinanden, så taler vi naturligvis om det og lægger en plan ud fra dine muligheder.

Hvordan arbejder vi konkret hos Praksis for Kognitiv Terapi, Hellerup?

Som før nævnt har psykologerne i Praksis for Kognitiv Terapi i Hellerup mulighed for at tilbyde forløb med såvel kognitiv adfærdsterapi som med metakognitiv terapi.

Du er altid velkommen til at nævne det for psykologen, hvis du selv har ønsker til, hvilken metode, du ønsker anvendt, og hvis du har gode eller dårlige erfaringer med en bestemt metode.

Uanset hvilken metode, vi kommer til at arbejde med, vil vi i terapien tage udgangspunkt i det, du oplever og ønsker hjælp til her og nu. Terapien starter typisk med en grundig kortlægning af de symptomer, gener eller temaer, du ønsker at forandre eller få hjælp til. Ved hjælp af såkaldt psykoedukation – formidling af viden omkring psyken, psykologiske fænomener og den metode, vi arbejder udfra – anskueliggør vi i fællesskab de onde cirkler, der holder problemerne i gang og opnår en forståelse for, hvorfor disse ikke bare går over eller kan fjernes ved egen hjælp. Udfra denne forståelse planlægger vi sammen de interventioner og indsatser, der vil give mening at arbejde videre med for at opnå fremskridt og bedring. Centralt i kognitiv terapi er blandt andet eksponeringer; dét at man udsætter sig selv for situationer, der trigger eksempelvis angst eller andre ubehagelige følelser eller tanker og lærer, hvordan man kan udholde og forholde sig til disse på en ny måde. Eksponeringer er en vigtig del af behandlingen for eksempelvis OCD, panikangst, socialfobi, præstationsangst m.fl. og vil typisk både foregå i terapitimerne sammen med psykologen og på egen hånd mellem timerne. Sværhedsgraden og tempoet i disse aftales altid grundigt med psykologen, så du ikke skal frygte at blive sendt ud i situationer, som er for voldsomme i forhold til, hvad du er klar til.

Du kan læse en grundig beskrivelse af kognitiv adfærdsterapi her

I forløb hvor der arbejdes metakognitivt, fokuserer vi blandt andet på at lære dig at identificere de triggertanker eller -følelser, der sætter gang i bekymringer, ruminationer (grublerier), indre diskussioner og analyser. Vi arbejder også med at afdække, hvordan du tænker omkring dine egne tanker og følelser, og hvordan denne ”viden” om det, der foregår i din krop og dit hoved, kan være med til at fastholde angst, bekymring og depression. Vi arbejder målrettet med opmærksomhedstræning, refokusering af opmærksomheden og med at lære at være med svære tanker og følelser uden at skulle handle på dem på det indre eller ydre plan.

Du kan læse mere om metakognitiv terapi her

Supervision hos psykologerne i Praksis for Kognitiv Terapi, Hellerup

I Praksis for Kognitiv Terapi i Hellerup kan vi tilbyde supervision på specialistniveau indenfor både kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi. Vi tilbyder også egenterapi og supervision på egen stil til psykologer.

Læs mere her

Ring eller skriv til os, hvis du har en specifik supervisionsopgave, du ønsker et tilbud på, hvad enten det drejer sig om gruppesupervision eller individuel supervision. Klik her

Fokusord: Psykolog Hellerup, Charlottenlund, Lyngby, Taarbæk, Emdrup, Holte, psykologer, adfærdsterapi,

PSYKOLOG I HELLERUP : Praksis for Kognitiv Terapi :
specialiseret kognitiv OG METAKOGNITIV psykologpraksis i Hellerup og København K

Praksis for Kognitiv Terapi er en veletableret og specialiseret psykologpraksis i Hellerup og København K

 PSYKOLOGISKE BEHANDLINGSOMRÅDER I KLINIKKEN I HELLERUP:

 PSYKOLOGER I KØBENHAVN MED MANGE ÅRS ERFARINGER

Psykologerne ved Praksis for Kognitiv Terapi i København K og Hellerup har mange års erfaring samt en længerevarende efteruddannelse i kognitiv terapi og/eller metakognitiv terapi.

Psykologerne ved Praksis for Kognitiv Terapi tilbyder terapi til voksne, unge og par samt forløb til pårørende. Vi udbyder desuden kurser, foredrag og supervision.

På hjemmesiden kan du finde brugbar viden om kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi og de problematikker, vi behandler. Vi bestræber os på at tilbyde tider hurtigst muligt.

KOGNITIVE PSYKOLOGER I HELLERUP

Vi kan ikke ændre, at vi får negative tanker, men vi kan ændre på hvordan vi forholder os til dem, og hvor meget tid vi bruger på dem.
Ønsker du at bestille en tid i vores Hellerup afdeling så har vi daglig telefontid fra 8-17.

Terapi : OCD, Helbredsangst, Generaliseret angst, Socialfobi/social angst, Depression, Præstationsangst, Jalousi, Selvværdsproblematikker, Stress, Almenpsykologiske problemstillinger
I daglig praksis arbejder vi med behandling af arbejdsrelateret stress og belastningsreaktioner, OCD, depression, de forskellige typer af angst – herunder panikangst, socialfobi, enkeltfobier, generaliseret angst og helbredsangst – samt andre problematikker som eksempelvis lavt selvværd og almenpsykologiske problemstillinger.
I Praksis for Kognitiv Terapi har vi fokus på, at du gennem forløbet opnår viden om dig selv, virksomme teknikker, konkrete redskaber og strategier, som du kan anvende fremadrettet.

Vi glæder os til at tage godt i mod dig og yde dig det bedste terapiforløb i Praksis for Kognitiv Terapi Hellerup.
Psykologen i Hellerup – Telefon: 39 77 50 28

Jo længere tid man grubler over alle de negative tanker der dukker op, jo værre får man det følelsesmæssigt.
Praksis for Kognitiv Terapi er en veletableret og specialiseret psykologpraksis beliggende i Hellerup og København K

PSYKOLOG I HELLERUP DER ARBEJDER MED KOGNITIV TERAPI og Metakognitiv Terapi

Negative følelser kan også være det, der udløser bekymring eller grublen.
Man bliver mentalt udmattet, og ens tænkning typisk bliver mere og mere ”fejlbehæftet” eller ”biased”.

 

Psykolg Susanne Egeskov Davidsen, Psykolog Mette-Eline Lauritzen og Psykolog Stine Næsted er anerkendte eksperter inden for kognitiv terapi i København og Hellerup. Deres tilgang til terapi er præget af en kombination af deres unikke ekspertise og dedikation til at hjælpe mennesker med at forbedre deres mentale sundhed og trivsel. I denne artikel vil vi udforske deres praksis og tilgang til kognitiv terapi samt deres bidrag til at hjælpe klienter med at opnå personlig forvandling.

Susanne Egeskov Davidsens Empatiske Tilgang: Susanne Egeskov Davidsen er kendt for sin empatiske og omsorgsfulde tilgang til kognitiv terapi. Hun skaber et trygt og støttende terapeutisk miljø, hvor klienter føler sig hørt og forstået. Susanne arbejder tæt sammen med klienterne for at identificere deres negative tankemønstre og hjælper dem med at erstatte dem med mere positive og realistiske tanker. Hendes evne til at skabe en stærk terapeutisk alliance giver klienterne mulighed for at udforske dybere følelsesmæssige lag og opnå dybtgående forandringer i deres liv.

Mette-Eline Lauritzens Forskningsorienterede Tilgang: Mette-Eline Lauritzen er en psykolog, der kombinerer sin omfattende viden inden for kognitiv terapi med forskningsbaserede metoder. Hun er altid opdateret med den nyeste viden inden for psykologisk forskning og integrerer disse indsigter i sin praksis. Mette-Eline guider klienterne gennem evidensbaserede teknikker og interventioner, der er blevet dokumenteret som effektive. Hendes fokus på målbare resultater og kvalitetsbehandling sikrer, at klienterne oplever konkrete og vedvarende forbedringer i deres mentale sundhed.

Stine Næsteds Helhedsorienterede Tilgang: Stine Næsted er en psykolog, der har en helhedsorienteret tilgang til kognitiv terapi. Hun anerkender, at mennesker er komplekse væsener, og at deres mentale helbred påvirkes af forskellige faktorer såsom fysiske, sociale og miljømæssige elementer. Stine integrerer derfor forskellige tilgange og teknikker i sin praksis for at imødekomme klientens individuelle behov. Hun fokuserer på at hjælpe klienterne med at opbygge sunde tankemønstre samt styrke deres generelle trivsel og livskvalitet.